Viktor USPASKICH : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Protocol to the Agreement between the EU, Iceland and Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) LT  
 

. – Balsavau už, kadangi tikslas – teisėsaugos institucijoms suteikti galimybę teikti prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su EURODAC centrinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia tiksliai nustatyti asmens, įtariamo padarius teroristinį ar sunkų nusikaltimą, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos prevencijos, nustatymo arba tyrimo tikslais.

EU-China Agreement on certain aspects of air services (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) LT  
 

. – Balsavau už, nes šiuo susitarimu siekiama visiems ES oro vežėjams suteikti lygias galimybes vykdyti skrydžius maršrutais, jungiančiais Europos Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis, ir taip užtikrinti, kad dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų valstybių oro susisiekimo paslaugų susitarimai atitiktų Sąjungos teisę. ES mastu – taip visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise.

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) LT  
 

. – Balsavau už, nes tiek pradiniame Komisijos pasiūlyme, tiek Tarybos bendrajame požiūryje siekiama nustatyti naujas taisykles, kad būtų sumažinta MVĮ tenkanti administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos, ir padėti sukurti fiskalines sąlygas, kurios padėtų MVĮ augti ir veiksmingiau prekiauti kitose šalyse.

The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes manau, kad Europos žaliasis susitarimas yra svarbus ir unikalus postūmis siekiant sukurti viziją, kaip sukurti visiškai energiją efektyviai naudojančią atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamą energetikos sistemą, kuri galėtų patenkinti ES piliečių lūkesčius. Manau, kad visi sektoriai turi daugiau vartoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro. Siūlau dar labiau skatinti netaršių transporto priemonių naudojimą, plėsti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą ir remti netaršaus viešojo transporto plėtrą miestuose. Savo ruožtu raginu didinti investicijas į ES geležinkelių tinklus, kad daugiau žmonių keliautų traukiniais. Taip pat renovuoti viešuosius pastatus, naudoti daugiau medienos konstrukcijų ir ekologiškų statybinių medžiagų.

Implementing and monitoring the provisions on citizens’ rights in the Withdrawal Agreement (B9-0031/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes JK išstojimo sutartyje numatytos sąžiningos ir subalansuotos nuostatos, kuriomis siekiama apsaugoti piliečių teises tiek pereinamuoju laikotarpiu, tiek po jo. Taip pat būtina užtikrinti, kad ES piliečiams nekiltų sunkumų likti gyventi JK. Kruopštus šių nuostatų įgyvendinimas yra būtinas norint tinkamai apsaugoti "Brexit" galinčius nukentėti asmenis ir jų teises į socialinę apsaugą.

Annual report 2018 on the human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) LT  
 

. – Balsavau už, nes žmogaus teisės skiriamas didelis dėmesys Europos Sąjungoje ir už jos ribų, tačiau žmogaus teisių pažeidimų ne mažėja, ne retai jie darosi vis sunkesni, kompleksiškesni, daugėja išpuolių prieš demokratiją ir teisinės valstybės principą visame pasaulyje. Kai kuriuose regionuose iškilęs autoritarizmas, įkūnijo žmogaus teisių nepaisymą, nepritarimo, išraiškos laisvės slopinimą, politizuotą teisingumą.ES turi sutelkti dėmesį į pačias opiausias žmogaus teisių problemas, kurias reikia spręsti tiek vidaus, tiek išorės priemonėmis.

European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes palankiai vertinu pasiūlymą surengti konferenciją dėl Europos ateities ir manau, kad praėjus 10 metų nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dabar yra tinkamas laikas suteikti ES piliečiams naują galimybę surengti rimtas diskusijas dėl Europos ateities, kad būtų suformuota Sąjunga, kurioje visi norėtume gyventi. Manau, kad Konferencija suteiks galimybę įvardyti, ką ES daro gerai ir kokių naujų priemonių reikia, kad jai sektųsi geriau, kad padidėtų jos pajėgumai ir ji taptų demokratiškesnė. Galvoju, kad Konferencija turėtų ieškoti būdų, kaip įtraukti ES šalių kandidačių atstovus į diskusijas dėl Europos ateities.

Commemoration of the 30th anniversary of the Romanian revolution of December 1989 (B9-0241/2019) LT  
 

. – Balsavau už, nes ragina Rumunijos valstybę dėti daugiau pastangų siekiant nustatyti tiesą, susijusią su revoliucijos įvykiais.

Situation of the Uyghur in China (China-cables) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) LT  
 

. – Balsavau už, nes manau svarbu, kad ES visuose politiniuose ir žmogaus teisių dialoguose su Kinijos valdžios institucijomis ir toliau keltų klausimą dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo Kinijoje ypač Sindziango mažumų atveju.

Situation of human rights and democracy in Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) LT  
 

. – Balsavau už, nes palankiai vertinu Tarybos sprendimą patvirtinti tikslinių ribojamųjų priemonių, taikytinų asmenims, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimus bei represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją Nikaragvoje, sistemą.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M031
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M031
  1047 Brussels
   
  Contact data: