Please fill this field
Krišjānis KARIŅŠ Krišjānis KARIŅŠ
Krišjānis KARIŅŠ
Latvia

Date of birth : , Wilmington

8th parliamentary term Krišjānis KARIŅŠ

Political groups

 • 01-07-2014 / 22-01-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 22-01-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Latvia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 22-01-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-03-2018 / 22-01-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 22-01-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 22-01-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins) LV

13-09-2017

Es atbalstīju Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par zemes un meža sektoru iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas ietvarā laikposmam līdz 2030. gadam. Šis ziņojums Parlamentā izraisīja asas debates. Tomēr gribu uzsvērt, ka meži ir Eiropas un ārkārtīgi liela Latvijas bagātība. Izmantojot koksni, mēs varam saražot visdažādākos produktus. Bet no koksnes atkritumiem, piemēram, zāģskaidām, saražojam siltumu un elektrību. Visvairāk biomasas Eiropas Savienība tiek saražota tieši no koksnes. Mēs ļoti daudz ikdienā runājam par atjaunojamiem energoresursiem, un meži mums dod iespēju palielināt to īpatsvaru mūsu enerģijas patēriņā. Tātad mums vajag tādu stratēģiju, kas ļautu attīstīt mežu industriju ilgtspējīgi, nevis to iznīcināt. ENVI komitejas pieņemtais teksts manā skatījumā nebija atbalstāms, jo balstīt nākotnes mežistrādes intensitāti uz vēsturiskajiem intensitātes datiem neļautu vairāk investēt un turpināt ilgtspējīgu mežu sektora attīstību. Tomēr gala tekstu atbalstīju, jo balsojuma laikā tika pieņemts ETP grupas iesniegtais grozījums, kas neiznīcina meža industrijas potenciālu nākotnes attīstībai.

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean DAS- 68416-4 (B8-0498/2017) LV

13-09-2017

Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā es balsoju par rezolūciju, kas pieprasa atsaukt Eiropas Komisijas īstenošanas aktu, kas atļauj laist tirgū ģenētiski modificētu pārtiku. Šī nav pirmā reize, kad Parlamenta plenārsēdē nākas balsot par šādām rezolūcijām, tāpēc vēlos atkārtoti uzsvērt, ka šādu pārtikas produktu nonākšana ES tirgū nav pieļaujama. Uzskatu, ka ģenētiski modificēta pārtika vai produkti, kas satur ģenētiski modificētas izejvielas, var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību un atstāt arī ietekmi uz vidi. Līdz ar to pirms šāda pārtika oficiāli tiek atļauta Eiropas Savienības tirgū, Eiropas Komisijai ir jāveic kvalitatīvi un neapšaubāmi pētījumi, lai pārliecinātos par šādas pārtikas ietekmi.

Promotion of internet connectivity in local communities (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) LV

12-09-2017

Eiropas Parlamenta plenārsēdē es balsoju par vienošanos ar Padomi, kas paredz interneta savienojamības veicināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. WiFi4EU ir daļa no Eiropas Komisijas iniciatīvām, lai Eiropas Savienībā izveidotu patiesi vienotu digitālo tirgu. Šobrīd situācija dalībvalstīs krasi atšķiras – ir valstis, kurās bezvadu interneta pieslēgums ir brīvi pieejams lielākajā daļā publisko iestāžu un sabiedrisko vietu, kamēr citās valstīs šāds pakalpojums tikai vēl tiek attīstīts. WiFi4EU būs instruments, ar kura palīdzību dalībvalstis varēs nodrošināt arvien vairāk Eiropas Savienības iedzīvotāju bezmaksas piekļuvi ātram un kvalitatīvam bezvadu interneta pieslēgumam. Ziņojums paredz, ka atbalstāmie projekti tiks izraudzīti ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, tādejādi nodrošinot, ka visām dalībvalstīm ir vienlīdzīgas iespējas šo atbalstu saņemt. Īpaša uzmanība ziņojumā pievērsta tieši lauku teritorijām, lai veicinātu interneta pieejamību reģionos. Tas ir nozīmīgs solis digitālo pakalpojumu ieviešanai dalībvalstīs.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Lapsed
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 106 - 06-01-2016

Written declaration on the more effective and coordinated implementation of the EU macro-regional strategies

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Lapsed
Zigmantas BALČYTIS Adam GIEREK Tunne KELAM Krišjānis KARIŅŠ Bogusław LIBERADZKI Liisa JAAKONSAARI Roberts ZĪLE Marju LAURISTIN Victor BOŞTINARU Viorica DĂNCILĂ
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 79 - 28-07-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.