Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Moderaterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Gavle

Inicio Tomas TOBÉ

Presidente

DEVE
Comisión de Desarrollo

Miembro

CPCO
Conferencia de Presidentes de Comisión
LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
D-IL
Delegación para las Relaciones con Israel
DMED
Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

Suplente

ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
D-TR
Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía

Últimas actividades

Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

El turismo y el transporte en 2020 y en adelante (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Vi röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också viktigt att tydligt ta avstånd från problem och våld som är kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg