Karin JUNKER Karin JUNKER
Karin JUNKER
Saksamaa

Sünnikuupäev : , Düsseldorf

Viies ametiaeg Karin JUNKER

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Asepresident

  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)

Aseesimees

  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon

Asendusliige

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Budgetisation of the EDF EN

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(13)

Population and development EN

08-03-2004 P5_CRE(2004)03-08(8)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128