Anthea McINTYRE : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt