Jas GAWRONSKI Jas GAWRONSKI
Jas GAWRONSKI
Itaalia

Sünnikuupäev : , Vienna (Austria)

Viies ametiaeg Jas GAWRONSKI

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 06-02-2002 / 03-04-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 04-04-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Läti parlamentaarses ühiskomitees
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on Enlargement : Progress report - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN

07-11-2002 A5-0371/2002 PE 320.209DEF AFET
Elmar BROK Jacques F. POOS Jürgen SCHRÖDER Michael GAHLER Luís QUEIRÓ Elisabeth SCHROEDTER Ioannis SOULADAKIS Ursula STENZEL Jas GAWRONSKI Jan Marinus WIERSMA Demetrio VOLCIC Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE Arie M. OOSTLANDER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Funding for the Turin-Lyon rail link EN

31-10-2003 E-3229/2003 Komisjon

Funding for the Turin-Lyon rail link EN

22-10-2003 E-3228/2003 Nõukogu

Assessment of developments in North Korea EN

26-06-2003 O-0055/2003 Komisjon