Tonino
PICULA

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Tonino PICULA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Jäätmesaadetised (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

Loomatervis (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.3)