Tonino
PICULA

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Tonino PICULA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (arutelu) HR

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-394-0000)

Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu) HR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-115-0000)

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu) HR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-857-0000)

2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu) HR

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-520-0000)

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (arutelu) HR

11-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-11(2-691-0000)

2018. aasta Kosovo aruanne (arutelu) HR

28-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-28(1-216-0000)

Euroopa Liidu olukord (arutelu) HR

12-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-12(3-094-1875)

ELi ja NATO suhted (arutelu) HR

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-506-0000)

Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu) HR

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2-622-0000)