Tonino
PICULA

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Tonino PICULA

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta

16-11-2018 A8-0369/2018 PE622.304v02-00 AFET
Michael GAHLER

RAPORT Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta

17-11-2016 A8-0341/2016 PE582.284v02-00 REGI
Salvatore CICU

RAPORT Euroopa kaitseliidu kohta

31-10-2016 A8-0316/2016 PE584.127v02-00 AFET
Urmas PAET