Bruno
GOLLNISCH

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Bruno GOLLNISCH

Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143