Bruno GOLLNISCH Bruno GOLLNISCH
Bruno GOLLNISCH
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Neuilly-sur-Seine

Viies ametiaeg Bruno GOLLNISCH

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Liige
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 14-09-1999 / 05-10-1999 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Jaapani vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 22-07-1999 / 09-09-1999 : Esmaõiguse komitee
 • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Euroopa põhiseaduslik leping

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(3)

Hääletamine

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(5)

Hääletamine

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(5)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Alstom EN

20-10-2003 E-3089/2003 Nõukogu

Pechiney-Alcan merger EN

20-10-2003 E-3088/2003 Komisjon

Commission criteria on concentrations EN

20-10-2003 E-3087/2003 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on organising a European multidisciplinary conference on demography, the ageing of the population and the European identity EN

09-02-2004 P5_DCL(2004)0008 Kehtivuse kaotanud
Philip CLAEYS Koenraad DILLEN Bruno GOLLNISCH Mario BORGHEZIO
Algatatud : 09-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 13 - 06-05-2004

Kirjalik deklaratsioon: on reform of the CAP EN

20-10-2003 P5_DCL(2003)0022 Kehtivuse kaotanud
Jean-Claude MARTINEZ Carl LANG Bruno GOLLNISCH Marie-France STIRBOIS
Algatatud : 20-10-2003
Tähtaeg : 20-01-2004
Allakirjutanute arv : 7 - 20-01-2004

Kirjalik deklaratsioon: on modification of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds EN

12-06-2003 P5_DCL(2003)0011 Kehtivuse kaotanud
Bruno GOLLNISCH Carl LANG Jean-Claude MARTINEZ Marie-France STIRBOIS
Algatatud : 12-06-2003
Tähtaeg : 12-09-2003
Allakirjutanute arv : 16 - 12-09-2003