Bruno GOLLNISCH Bruno GOLLNISCH
Bruno GOLLNISCH
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Neuilly-sur-Seine

Kuues ametiaeg Bruno GOLLNISCH

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus - Esimees
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Esimeeste konverents
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Usuvabadus Alžeerias

07-07-2008 P6_DCL(2008)0062 Kehtivuse kaotanud
Bruno GOLLNISCH
Algatatud : 07-07-2008
Tähtaeg : 07-11-2008
Allakirjutanute arv : 14 - 23-10-2008

Kirjalik deklaratsioon: Demokraatia puudumine ja poliitiliste parteide võrdne kohtlemine Bulgaarias

30-11-2005 P6_DCL(2005)0067 Kehtivuse kaotanud
Bruno GOLLNISCH Andreas MÖLZER Luca ROMAGNOLI
Algatatud : 30-11-2005
Tähtaeg : 01-03-2006
Allakirjutanute arv : 9 - 01-03-2006

Kirjalik deklaratsioon: Tarek Azizi kinnipidamistingimused

14-11-2005 P6_DCL(2005)0065 Kehtivuse kaotanud
Bruno GOLLNISCH
Algatatud : 14-11-2005
Tähtaeg : 14-02-2006
Allakirjutanute arv : 10 - 14-02-2006

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.