Bruno GOLLNISCH Bruno GOLLNISCH
Bruno GOLLNISCH
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Neuilly-sur-Seine

Seitsmes ametiaeg Bruno GOLLNISCH

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
  • 19-01-2012 / 04-09-2012 : Eelarvekomisjon
  • 05-09-2012 / 16-01-2013 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 21-01-2013 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.