Michèle
ALLIOT-MARIE

Suuliselt vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Michèle ALLIOT-MARIE

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Sadamate maksustamine

13-03-2017 O-000018/2017 Komisjon