Michèle
ALLIOT-MARIE

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Michèle ALLIOT-MARIE

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Kristlaste tagakiusamine maailmas (arutelu) FR

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(1-151-0000)

Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu) FR

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2-567-0000)

Kristlaste olukord Lähis-Idas (arutelu) FR

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(2-488-0000)

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (arutelu) FR

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(2-682-0000)

Äsjased terrorirünnakud Pariisis (arutelu) FR

25-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-25(3-088-0000)

Tööplaan FR

23-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-23(1-018-0000)

ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu) FR

09-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-09(3-646-0000)

Olukord Jeemenis (arutelu) FR

08-07-2015 P8_CRE-REV(2015)07-08(3-302-000)

Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum FR

11-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-11(4-010-000)