Sandra PETROVIĆ JAKOVINA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvaatia)

Liikmed 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon