Charlie WEIMERS : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Charlie WEIMERS  
Charlie WEIMERS 

Saidil EP NEWSHUB

  • Mina förslag om att uppmärksamma förföljda kristna röstades ner med liten marginal. Bedrövligt. Kristna utgör 80 procent av alla religiöst troende som förföljs i världen. Europa­parlamentet måste uppmärksamma att det är en global företeelse som nått folkmordsliknande proportioner https://t.co/Oqb9fx6ywR 

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 

Kontakt