Costas MAVRIDES : Algus 

Liige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt