Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Tšehhi - Starostové a nezávisli (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Slavičín

Variraportöörina esitatud arvamus Stanislav POLČÁK

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641158 PE641.158v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUS Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641160 PE641.160v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUS Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641162 PE641.162v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUS Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641164 PE641.164v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUS Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641166 PE641.166v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 ENVI_AD(2020)641168 PE641.168v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg