Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Tšehhi - Starostové a nezávisli (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Slavičín

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Stanislav POLČÁK

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg