Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Ungari - Demokratikus Koalíció (Ungari)

Sünnikuupäev : , Csorna

Variraportöörina esitatud arvamus Csaba MOLNÁR

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Aadress

  • European Parliament
    JAN 3Q

    1047 Bruxelles