Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Ungari - Demokratikus Koalíció (Ungari)

Sünnikuupäev : , Csorna

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Csaba MOLNÁR

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg