Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Sünnikuupäev : , Funchal

Raportöörina esitatud arvamus Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Aadress

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles