• Mireille   D'ORNANO  

Mireille D'ORNANO : Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215