Mireille
D'ORNANO

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Mireille D'ORNANO

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Kehtivuse kaotanud
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa teraviljasektori toetamise kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Kehtivuse kaotanud
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Angelo CIOCCA Mario BORGHEZIO Dominique BILDE Mylène TROSZCZYNSKI Mireille D'ORNANO Philippe LOISEAU Salvatore CICU Raffaele FITTO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Joëlle MÉLIN
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 21 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Kehtivuse kaotanud
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: hundi (Canis lupus) kaitsestaatuse kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Kehtivuse kaotanud
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Marie-Christine ARNAUTU Louis ALIOT Philippe LOISEAU
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 15 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: toidu lisaainete E 249 ja E 250 kohta

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Kehtivuse kaotanud
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 19 - 02-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: primaarsektoris töötada soovivatele noortele tehnilise erikoolituse andmise tähtsuse kohta

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Kehtivuse kaotanud
Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Mara BIZZOTTO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Louis ALIOT Mireille D'ORNANO Matteo SALVINI Salvatore CICU Nicolas BAY Remo SERNAGIOTTO
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 25 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: võltsimise vastu võitlemise kohta veinitööstuses ja piiritusjookide sektoris

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Kehtivuse kaotanud
Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Mara BIZZOTTO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Louis ALIOT Mireille D'ORNANO Matteo SALVINI Salvatore CICU Nicolas BAY Remo SERNAGIOTTO
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 23 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: veinivalmistamise oskusteabe mittemateriaalse kultuuripärandi kohta

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Kehtivuse kaotanud
Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Mireille D'ORNANO Dominique BILDE Joëlle MÉLIN Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Remo SERNAGIOTTO Salvatore CICU
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 27 - 25-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: vägivalla, kuritarvitamise ja väärkohtlemise lapsohvrite kohta

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Kehtivuse kaotanud
Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Mario BORGHEZIO Angelo CIOCCA Lorenzo FONTANA Mireille D'ORNANO Dominique BILDE Hannu TAKKULA Joëlle MÉLIN Dominique MARTIN Edouard FERRAND Philippe LOISEAU Salvatore CICU
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 38 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: 1915. aastal armeenlaste, kaldea, assüüria ja süüria kristlaste ning Pontose kreeklaste kallal toimepandud genotsiidi tunnistamise kohta Türgi poolt

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Kehtivuse kaotanud
Dominique BILDE Milan ZVER Zigmantas BALČYTIS Patricija ŠULIN Mara BIZZOTTO Peter van DALEN Gerolf ANNEMANS Mireille D'ORNANO Steeve BRIOIS Marie-Christine BOUTONNET
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 23 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta säilitada ELi strateegiline partnerlus Venemaaga

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Kehtivuse kaotanud
Mario BORGHEZIO Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Lorenzo FONTANA Dario TAMBURRANO Stefano MAULLU Dominique BILDE Alessandra MUSSOLINI Marie-Christine ARNAUTU Aldo PATRICIELLO Mireille D'ORNANO
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: ökomuuseumide kohta, et kaitsta suure ajaloo- ja kultuuririkkusega Euroopa looduslikke alasid

04-07-2016 P8_DCL(2016)0063 Kehtivuse kaotanud
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Salvatore CICU Dominique BILDE Dominique MARTIN Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Marie-Christine ARNAUTU Hannu TAKKULA Edouard FERRAND
Algatatud : 04-07-2016
Tähtaeg : 04-10-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 05-10-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa kultuuriradade kohta

04-07-2016 P8_DCL(2016)0062 Kehtivuse kaotanud
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Salvatore CICU Dominique BILDE Dominique MARTIN Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Marie-Christine ARNAUTU Hannu TAKKULA Edouard FERRAND
Algatatud : 04-07-2016
Tähtaeg : 04-10-2016
Allakirjutanute arv : 22 - 05-10-2016

Kirjalik deklaratsioon: omaste hooldajate tugimeetmete kohta

18-01-2016 P8_DCL(2016)0002 Kehtivuse kaotanud
Gianluca BUONANNO Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Lorenzo FONTANA Daniela AIUTO Salvatore CICU Mireille D'ORNANO Mylène TROSZCZYNSKI Bruno GOLLNISCH
Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 28 - 19-04-2016

Kirjalik deklaratsioon: maailma kristlaste vastu suunatud genotsiidi tunnistamise kohta ning maailma kristlaste tagakiusamise ja diskrimineerimise vastase Euroopa päeva tähistama hakkamise kohta

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Kehtivuse kaotanud
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Gianluca BUONANNO Joëlle MÉLIN Georg MAYER Dominique BILDE Sophie MONTEL Marie-Christine ARNAUTU Louis ALIOT Hans JANSEN Aymeric CHAUPRADE Nicolas BAY Mylène TROSZCZYNSKI Sylvie GODDYN Gerolf ANNEMANS Jean-François JALKH Mireille D'ORNANO Anna ZÁBORSKÁ Norbert ERDŐS Aldo PATRICIELLO Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Ignazio CORRAO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Nicola CAPUTO Zigmantas BALČYTIS Daciana Octavia SÂRBU Enrico GASBARRA
Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Allakirjutanute arv : 112 - 28-07-2015