Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Rumeenia - Partidul Puterii Umaniste (Rumeenia)

Sünnikuupäev : , Berești - Galați

Algus Maria GRAPINI

Aseesimees

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

CONT
Eelarvekontrollikomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-MD
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) RO

16-09-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii a ajutat statele membre să facă față dezastrelor naturale din ce în ce mai frecvente. În conformitate cu noile dispoziții ale cadrului juridic din martie 2019, a fost creată rescEU, o rezervă paneuropeană de avioane și elicoptere pentru combaterea incendiilor, echipamente medicale specializate și stocarea strategică de materiale medicale și alte resurse.
Statele membre trebuie să fie obligate să facă referire la mecanismul de protecție civilă al Uniunii și la finanțarea UE pe care au primit-o de fiecare dată când utilizează capacități rescEU în scopuri naționale. Întrucât rata de finanțare pentru toate capacitățile este majorată de la 80 % la 90 % sau chiar la 100 %, este important ca contribuția UE să nu fie uitată sau ignorată.
Crizele recente au demonstrat că este nevoie de un mecanism mai ambițios dacă dorim ca Uniunea Europeană și statele sale membre să fie pregătite și capabile să facă față în mod eficient oricărei viitoare catastrofe naturale sau provocate de om, motiv pentru care am votat acest raport.

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) RO

16-09-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Obiectivul prezentei propuneri a Comisiei este modificarea Regulamentului (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim, pentru a ține seama în mod corespunzător de noul sistem global de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI).
Sistemul UE de colectare a datelor în materie de monitorizare, raportare și verificare este satisfăcător. Un avantaj principal asupra sistemului de colectare a datelor al OMI este responsabilitatea conferită operatorului navei în locul statului de pavilion: de îndată ce o navă face escală într-un port din SEE, aceasta trebuie să raporteze emisiile sale.
Informațiile fiabile cu privire la emisii sunt importante. Cu toate acestea, numai informațiile nu vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Comisia Europeană a confirmat, de asemenea, în evaluarea sa de impact acest lucru. Obiectivul principal al acestui proiect de raport este, prin urmare, reducerea, pe cât posibil, a eforturilor administrative pentru întreprinderi și administrații și, mai ales, reducerea emisiilor generate de transportul maritim în SEE, motiv pentru care am votat acest raport.

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) RO

16-09-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Revizuirea sistemului de resurse proprii al UE reprezintă reforma veniturilor a viitorului cadru financiar multianual, care a căpătat o relevanță crescândă ca urmare a răspândirii virusului Covid-19 și a consecințelor sale dezastruoase pentru economiile statelor membre ale UE.
UE trebuie să sprijine eforturile de a ușura impactul economic al crizei de Covid-19, cu o
mobilizare masivă a resurselor din sistemul de resurse proprii. Decizia modificată va crește
plafonul resurselor proprii și, prin urmare, va crește marja de manevră bugetară a Uniunii,
permițându-i Comisiei să ia împrumuturi de 750 de miliarde EUR pe un orizont de timp definit. Parlamentul susține introducerea unor noi categorii de resurse proprii, care să acopere - pe termen mediu și lung - costurile de refinanțare a dobânzilor și principalului sumelor împrumutate. Astfel s-ar evita o creștere bruscă a contribuțiilor naționale sau o reducere drastică a nivelului cheltuielilor bugetare și a instrumentelor de investiții din cadrul CFM, motiv pentru care am votat acest raport.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg