Maria GRAPINI : Raportöörina esitatud arvamus 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)642920 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)642922 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)642924 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)642926 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)643062 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2020)643064 -  
-
TRAN 

Kontakt