Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Rumeenia - Partidul Puterii Umaniste (Rumeenia)

Sünnikuupäev : , Berești - Galați

Raportöörina esitatud arvamus Maria GRAPINI

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ARVAMUS ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ARVAMUS ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg