Maria GRAPINI : Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) RO  
 

Regulamentul documente false și autentice online este destinat să înlocuiască Acțiunea comună 98/700 / JAI și menținerea unui sistem care să distribuie exemple de documente false și autentice (pașapoarte, permise de conducere, cărți de identitate etc.) între statele membre, Comisie, și alte terțe părți (cum ar fi companiile aeriene).
Este clar că o persoană bine intenționată nu își falsifică actele, ci o persoană cu intenția de a face ceva rău, într-un anumit stat, ne putem gândi la criminalitate, terorism.
Evident că sistemul trebuie îmbunătățit și, așa cum se spunea aici, cu cât sunt mai sofisticate mijloacele prin care pot fi falsificate documentele, cu atât mai mult noi trebuie să venim cu măsuri, cu un sistem de contracarare a acestor falsificări. Numărul mare de persoane care au trecut la graniță cu documente falsificate ar trebui să ne îngrijoreze.
Vorbim aici de toată piața Uniunii Europene, nu numai de zona Schengen, și cred că securitatea cetățenilor, a tuturor cetățenilor europeni, indiferent în ce țară trăiesc, trebuie să o asigurăm noi prin mijloace de protecție – Frontex, sistemul FADO sau alte mijloace prin care putem să descoperim aceste falsuri și să asigurăm securitatea cetățenilor, motiv pentru care am votat acest raport.

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (B9-0093/2020, B9-0095/2020) RO  
 

UE trebuie să aibă o abordare coordonată puternică și un angajament ambițios și puternic în cadrul Declarației sale politice, inclusiv măsuri specifice, pentru a asigura un progres real în direcția egalității de gen, urmând prioritățile sale, care includ și împuternicirea femeilor în societate și pe piața muncii.
UE și statele sale membre trebuie să accelereze angajamentul față de punerea în aplicare a Declarației politice de la Beijing + 5, prin integrarea obiectivelor privind egalitatea de gen în viitoarele strategii și proceduri politice ale UE, inclusiv în politicile economice și bugetare. Mai exact, prin acțiuni concrete pentru a integra perspectiva de gen în toate politicile și programele UE.
UE are obligația de a lua măsuri concrete asupra impactului diferențial al impozitării femeilor și prejudecăților fiscale legate de sex.
UE trebuie să își asume rolul de lider global și, prin urmare, un jucător cheie pentru abilitarea femeilor și fetelor în UE și la nivel mondial prin intermediul său intern (Convenția de la Istanbul, Directiva privind echilibrul de muncă, directiva „Femeile la conducere”) și politicile externe de cooperare pentru dezvoltare, comerț, climă , politici pentru drepturile omului), motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) RO  
 

Acordul de liber schimb al UE-Vietnam (ALS) și Acordul pentru protecția investițiilor (IPA) au fost negociate în perioada iunie 2020 - decembrie 2015, semnate la Hanoi la 30 iunie 2019 și prezentate pentru acordul Parlamentului la 1 iulie 2019.
Vietnamul are o importanță strategică pentru comerțul UE în regiunea Asiei de Sud-Est. Vietnamul este în favoarea multilateralismului în comerțul global și depune eforturi în combaterea schimbărilor climatice. Datorită relațiilor consolidate cu UE, acum se angajează în reforme privind drepturile muncii. Cu toate acestea, evidența drepturilor omului din țară rămâne dificilă și există multe posibilități de reformă suplimentară privind libertățile fundamentale, în special în ceea ce privește libertatea de asociere și de exprimare.
Am votat această recomandare deoarece sunt în favoarea Acordului de liber schimb și a protecției investițiilor cu Vietnamul și consider că aceste acorduri sunt instrumente pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) RO  
 

Înainte de ratificare, angajamentele asumate de Vietnam în capitolul acordului pentru comerț și dezvoltare durabilă au contribuit deja la acest obiectiv. Trebuie să asigurăm progresele obținute și să menținem efectul pentru modificări pozitive ulterioare.
De asemenea, este de apreciat angajamentul guvernului vietnamez de a depune convenția OIM nr. 105 privind forța de muncă și nr. 87 privind libertatea de asociere la Adunarea Națională pentru procedurile de ratificare în mai 2020, respectiv în 2023. Este important ca Vietnamul să își respecte foaia de parcurs și să avanseze cu pași concreți.
UE și Vietnamul au o agendă comună, aceea de a stimula creșterea și ocuparea forței de muncă, pentru a îmbunătăți competitivitatea, pentru a combate sărăcia, pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și pentru a împărtăși un angajament ferm față de comerțul deschis și bazat pe norme și sistemul comercial multilateral, motiv pentru care am votat acest raport.

ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) RO  
 

Acordul privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) va contribui la promovarea investițiilor de înaltă calitate între Vietnam și UE.
Printre principalele elemente ale Acordului privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) se numără: standarde precise privind investițiile, un mecanism eficace, permanent și independent pentru evitarea și soluționarea oricărui litigiu prin intermediul unui sistem judiciar internațional și independent în materie de investiții, definiții precise atunci când guvernele încalcă obligația privind tratamentul corect și echitabil și măsuri de protecție împotriva eventualelor abuzuri ale sistemului.
Abordarea UE în materie de protecție a investițiilor asigură un echilibru mai bun între stimularea și protejarea investițiilor. Fapt ce creează locuri de muncă și, în același timp, protejează dreptul guvernului de a pune în aplicare politici de interes public, motiv pentru care am votat această recomandare.

ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) RO  
 

Acordul privind protejarea investițiilor este important prin prisma faptului că poate contribui la creșterea nivelului de trai, la promovarea prosperității și a stabilității, și la sprijinirea consolidării statului de drept, a bunei guvernări, a dezvoltării durabile și a respectării drepturilor omului în Vietnam, permițând în același timp UE să își promoveze obiectivele de pace și stabilitate în regiune. Respectarea fără echivoc a acestor valori universale face parte din condițiile oricărui acord între UE și un stat terț.
Măsurile privind protecția acordată investitorilor ar putea ocupa un loc mai important decât cele privind responsabilitățile acestora, deoarece, prin clauza compromisorie, IPA garantează investitorilor străini drepturi exercitabile legal.
Este necesar să se asigure un echilibru corect în cadrul IPA între drepturile și obligațiile investitorilor în ceea ce privește standardele corporative, sociale și de mediu și drepturile omului în general, motiv pentru care am votat acest raport.

Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu (B9-0091/2020) RO  
 

Proiectele de interes comun (IPC) sunt proiecte cheie de infrastructură transfrontalieră care leagă sistemele energetice ale țărilor UE. Acestea sunt destinate să ajute UE să își atingă politica energetică, securitatea energetică și obiectivele climatice: energie accesibilă, sigură și durabilă pentru toți cetățenii și decarbonizarea pe termen lung a economiei în conformitate cu Acordul de la Paris.
Susțin cea de-a patra listă IPC, deoarece apelurile pentru finanțare vor fi deschise în curând și dacă lista a IV-a este respinsă, lista a III-a PCI va fi în vigoare și unele proiecte pe gaz s-ar putea aplica din nou sau pentru prima dată pentru finanțare. Trebuie să insistăm asupra revizuirii Regulamentului TEN-E, care nu reflectă nevoile sistemului energetic european și nici nu susține atingerea obiectivelor Uniunii în materie de climă și energie, așa cum sunt prezentate în Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” și Acordul de la Paris.
O revizuire este necesară pentru a vă asigura că regulamentul susține cu adevărat proiectele care contribuie la aceste obiective energetice și climatice, motiv pentru care nu am votat această obiecție.

Kodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid (B9-0089/2020) RO  
 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice a prezentat un dosar în conformitate cu articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care demonstrează că eliberarea de plumb din articole produse din polimeri sau copolimeri de clorură de vinil (PVC) care conțin stabilizatori de plumb, în timpul ciclului lor de viață, contribuie direct și indirect la expunerea umană la plumb.
Cu un pericol persistent precum plumbul, utilizarea treptată cât mai rapidă este singura opțiune adecvată, deoarece nici reciclarea (a unui material toxic), nici eliminarea (depozitarea de gunoi sau incinerațiile) nu sunt abordări durabile.
Entuziasmul actual al Europei pentru reciclare, deși este bine înțeles, nu trebuie să pună în pericol sănătatea europenilor. În caz contrar, nu va fi doar o problemă de sănătate publică, dar va avea și consecința nedorită de a submina încrederea în reciclare, o încredere care este fundamentală pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor în cadrul economiei circulare.

ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (B9-0090/2020, B9-0092/2020) RO  
 

Această practică este o încălcare brutală și sistematică a drepturilor omului, o formă de violență împotriva femeilor și fetelor și o manifestare a inegalității de gen, neconectată la nicio religie sau cultură și este recunoscută acum ca problema globală care afectează cel puțin 200 de milioane de femei și fete din 30 de țări. Relevanța problemei este în creștere și numărul celor afectați sau cu risc continuă să crească.
Această propunere de rezoluție oferă o imagine de ansamblu și o abordare holistică pentru a pune capăt acestei practici. Notând în special că această practică provine de la norme sociale dăunătoare, stereotipuri de gen, discriminare, lipsa accesului la educație pentru fete, inclusiv educație sexuală cuprinzătoare, lipsa de muncă sau angajare pentru femei, incapacitatea de a deține sau moșteni proprietăți, căsătorie forțată sau timpurie a copiilor , violență sexuală și fizică și lipsa unei asistență medicală de calitate, inclusiv servicii de sănătate și drepturi sexuale și de reproducere. Condamn această practică care este o formă brută și sistematică de violență împotriva femeilor și fetelor, motiv pentru care am votat propunerea de rezoluție.

Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine (B9-0094/2020) RO  
 

Dezvoltarea inteligenței artificiale și a proceselor de luare a deciziilor automatizate progresează rapid. Aplicațiile, oportunitățile și provocările sunt numeroase și cuprind practic toate sectoarele pieței interne. Trebuie să punem preț pe promovarea alegerii, încrederii și bunăstării consumatorilor. Serviciile și mărfurile care folosesc inteligența artificială și luarea automată a deciziilor aduc riscul ca unii dintre consumatori să fie induși în eroare, să fie discriminați sau chiar răniți. Normele existente privind protecția consumatorului, siguranța și răspunderea produselor, poate fi necesar să fie adaptate pentru a include produse și servicii noi compatibile cu inteligența artificială.
Trecerea către Inteligența Artificială și procesele de luare a deciziilor automatizate vor schimba modul în care funcționează piețele de consum și societățile noastre. Trebuie să asigurăm protecția consumatorilor în sfera digitală și să îmbunătățim accesul consumatorilor și al întreprinderilor la bunurile și serviciile digitale din întreaga Europă. O atenție specială trebuie acordată consumatorilor vulnerabili.
Este necesar să se stabilească standardului tehnic pentru a ajuta întreprinderile să concureze și să ofere consumatorilor o mai mare fiabilitate, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Kontakt