Maria
NOICHL

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria NOICHL

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Tööplaan DE

11-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-11(1-035-0000)

Olukord Ungaris (arutelu) DE

11-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-11(2-344-0000)

Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (arutelu) DE

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(1-137-0000)

Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (arutelu) DE

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(1-108-0000)

Dadaabi pagulaslaager (arutelu) DE

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(2-538-0000)

Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu) DE

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(2-928-0000)

Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus (arutelu) DE

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(4-076-0000)

Naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukord ELis (arutelu) DE

08-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-08(2-093-0000)