Maria
NOICHL

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria NOICHL

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: maapiirkondades elavate naiste tööturule pääsemise toetamise ja soodustamise kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Kehtivuse kaotanud
Viorica DĂNCILĂ Clara AGUILERA Maria NOICHL Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Esther HERRANZ GARCÍA Ulrike MÜLLER Maria HEUBUCH
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 151 - 08-06-2016