Arne
LIETZ

Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Arne LIETZ

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

06-09-2018 DEVE_AD(2018)623732 PE623.732v02-00 DEVE
Arne LIETZ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564982 PE564.982v02-00 DEVE
Arne LIETZ

ARVAMUS volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks

08-06-2015 DEVE_AD(2015)554746 PE554.746v02-00 DEVE
Arne LIETZ

ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta

24-03-2015 AFET_AD(2015)549118 PE549.118v02-00 AFET
Arne LIETZ

ARVAMUS soovituste kohta komisjonile seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega

24-02-2015 DEVE_AD(2015)544467 PE544.467v02-00 DEVE
Arne LIETZ