Ulrike MÜLLER : Elulookirjeldus 

Originaalversioon : DE 

Elulookirjeldus (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)  
Ajakohastatud: 20/04/2015 

Haridus (kraadid ja diplomid) 

  • 1979-1979 : keskharidus, muu (keskkooli tase): Augsburgi Agnes Bernaueri reaalkool
  • 1980-1982 : keskharidusjärgne haridus (mitte kõrgharidus), muu (keskharidusjärgne mitte-kõrgharidus): põllumajanduslik kodumajapidamine

Töökohad 

  • 1982-2014 : põllumajandustootja (erasektor)

Poliitiline tegevus 

Ametikohad kohaliku omavalitsuse organites  
  • 1996-2014 : Oberallgäu maakonnavolikogu liige
  • 2002-2008 : Oberallgäu maavanema asetäitja
  • 1996-2008 : Missen-Wilhamsi vallavolikogu liige
  • 2002-2008 : Missen-Wilhamsi abivallavanem
Ametikohad piirkondlikus parlamendis  
  • 2008-2014 : Baieri liidumaa parlamendi liige
  • 09/2013-2014 : erakonna Freie Wähler fraktsiooni aseesimees Baieri parlamendis
  • 2008-2014 : Baieri liidumaa parlamendi toiduainete-, põllumajandus- ja metsanduskomisjoni liige

Kontakt