Marek
JUREK

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Marek JUREK

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal

13-12-2018 A8-0466/2018 PE626.941v02-00 LIBE
Josep-Maria TERRICABRAS

RAPORT meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus

12-04-2018 A8-0144/2018 PE613.557v02-00 LIBE
Barbara SPINELLI

RAPORT Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta

19-06-2015 A8-0194/2015 PE551.887v02-00 AFET
Eduard KUKAN