• Bogdan Brunon   WENTA  

Bogdan Brunon WENTA : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: neuroloogiliste haiguste ja kroonilise valu seisunditega inimeste võimaluse kohta saada tööd  
- P8_DCL(2016)0112 - Kehtivuse kaotanud  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 179 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: diskrimineerimise kohta spordis  
- P8_DCL(2016)0098 - Kehtivuse kaotanud  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: elukutseliste sportlaste tööõiguste kohta  
- P8_DCL(2016)0096 - Kehtivuse kaotanud  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 104 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: kehalise kasvatuse integreerimise kohta, eesmärgiga arendada puuetega ja puueteta koolilaste sportlikke võimeid jätkusuutlikult  
- P8_DCL(2016)0080 - Kehtivuse kaotanud  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 71 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: USAga täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamise kohta  
- P8_DCL(2016)0058 - Kehtivuse kaotanud  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 66 - 07-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: varastatud kultuuriväärtuste tagastamise ja nendega kauplemise vastase võitluse kohta  
- P8_DCL(2016)0049 - Kehtivuse kaotanud  
Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Andrey KOVATCHEV , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 56 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: diabeedi kohta  
- P8_DCL(2016)0008 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 02-05-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Allakirjutanute arv : 405 - 02-05-2016
Kirjalik deklaratsioon: tervisespordi (fitness) instruktorite liikuvuse edendamise kohta nende oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise kaudu  
- P8_DCL(2015)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 12-02-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa spordis sellise olukorra keelustamise kohta, kus mängija õigused kuuluvad kolmandale osalisele  
- P8_DCL(2015)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 12-02-2016
Kirjalik deklaratsioon: puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia täieliku rakendamise kohta  
- P8_DCL(2015)0039 - Kehtivuse kaotanud  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Ilhan KYUCHYUK , Nicola DANTI , Andor DELI , Sirpa PIETIKÄINEN , Renata BRIANO , Bogdan Brunon WENTA , Fabio Massimo CASTALDO  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 167 - 08-12-2015