Monika VANA : Algus 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018 EN  
- FEMM_AD(2020)641173 -  
-
FEMM 
Variraportöörina esitatud arvamus 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN  
- FEMM_AD(2020)641174 -  
-
FEMM 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt