• Maria   ARENA  

Maria ARENA : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
ARVAMUS maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
ARVAMUS muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta  
- INTA_AD(2016)576978 -  
-
INTA 
ARVAMUS ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta  
- INTA_AD(2015)571444 -  
-
INTA 
ARVAMUS ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks  
- EMPL_AD(2015)544381 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ebola kriisi kohta: õppetunnid pikemas perspektiivis ja meetmed arenguriikide tervishoiusüsteemide tõhustamiseks, et ennetada edaspidiseid kriise  
- FEMM_AD(2015)544351 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ELi ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta  
- FEMM_AD(2014)539686 -  
-
FEMM