Maria
ARENA

Raportid – raportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria ARENA

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT vaesuse sooliste aspektide kohta

26-04-2016 A8-0153/2016 PE575.365v02-00 FEMM
Maria ARENA