Maria
ARENA

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria ARENA

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta tagada arengumaadesse investeerimisel ettevõtete vastutustundlik käitumine

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Kehtivuse kaotanud
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 103 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: tasustamata ja vähekvaliteetse praktika kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Kehtivuse kaotanud
Siôn SIMON Maria ARENA Brando BENIFEI Sylvie GUILLAUME Edouard MARTIN Evelyn REGNER Jutta STEINRUCK Tamás MESZERICS Laura AGEA Tiziana BEGHIN
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 146 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: väärikuse kohta elu lõpul

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Kehtivuse kaotanud
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Gilles PARGNEAUX Virginie ROZIÈRE Marina ALBIOL GUZMÁN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Frédérique RIES Ernest URTASUN Maria ARENA Enrique CALVET CHAMBON Julie WARD Elena VALENCIANO Sophia in 't VELD José BLANCO LÓPEZ Marie-Christine VERGIAT
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 06-01-2016