Julie WARD : Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon sobiliku käitumise kohta