Paul TANG Paul TANG
Paul TANG

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Madalmaad - Partij van de Arbeid (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Haarlem

Algus Paul TANG

Liige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
FISC
Maksuküsimuste allkomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
D-RS
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Viimased tegevused

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (arutelu jätkamine) EN

14-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-14(1-103-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Raportöörina esitatud arvamus
Paul TANG

ARVAMUS tehisintellekti kohta haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Variraportöörina esitatud arvamus
Ondřej KOVAŘÍK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg