Maite PAGAZAURTUNDÚA : Algus 

Aseesimees 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Liige 

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kalanduskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt