Kostas PAPADAKIS : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt