Eva KAILI Eva KAILI
Eva KAILI

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Kreeka - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Kreeka)

Algus Eva KAILI

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige

BUDG
Eelarvekomisjon
ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
AIDA
Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon
DARP
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
DNAT
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Newborn screening EN

03-08-2020 P-004487/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Turkey and child soldiers EN

30-07-2020 E-004432/2020 Nõukogu
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg