Iskra MIHAYLOVA : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Arengukomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Kontakt