Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Uueneva Euroopa fraktsioon

Aseesimees

Bulgaaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , Sofia

Suuliselt vastatavad küsimused Iskra MIHAYLOVA

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Siseturu toimimine

11-10-2019 O-000032/2019 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg