Ingo FRIEDRICH Ingo FRIEDRICH
Ingo FRIEDRICH
Saksamaa

Sünnikuupäev : , Kutno

Kuues ametiaeg Ingo FRIEDRICH

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Saksamaa)

Asepresident

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlamendi juhatus

Kvestor

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Parlament
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Kvestorid
 • 31-01-2007 / 01-02-2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige

 • 15-09-2004 / 16-11-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 17-11-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.