Urmas PAET : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Parlamendi 2021. aasta osaistungjärkude ajakava  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendi 2022. aasta osaistungjärkude ajakava  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt