Emilian
PAVEL

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Emilian PAVEL

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (arutelu) RO

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-029-0000)

Euroopa Tööjõuamet (arutelu) RO

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-103-0000)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel RO

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-280-0000)

Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu) RO

03-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-03(3-048-0000)

Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil (arutelu) EN

11-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-11(2-616-0000)

Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (arutelu) RO

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-633-0000)

Hariduse ajakohastamine ELis (arutelu) RO

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(1-154-0000)

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu) RO

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2-116-0000)

Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu) RO

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2-606-0000)