Dace MELBĀRDE : Algus 

Aseesimees 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Liige 

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt