Bill NEWTON DUNN : Algus 

Liige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt